Lunds universitets hemsida Geologi
Naturvetenskap
Geologi

Hem
Om oss
Aktuellt
Utbildning
Forskning
Populärvetenskap
Bibliotek
Internt
In EnglishGeologiska institutionen

Geologi är ämnet för dig som har ett stort engagemang för vår miljö, men också är intresserad av jordens och livets utveckling och förändringar genom tiden. Gedigna kunskaper i geologi behövs för att vi på bästa sätt skall kunna värna om vår miljö, ta hand om våra naturresurser och även i fortsättningen ha tillgång till giftfri mark och rent vatten.

Sjö och berg

Skaffa dig ett framtidsyrke - utbilda dig till geolog. Vi har utbildningen för dig som vill jobba med viktiga framtidsfrågor kring klimat, georesurser, mark och miljö! Anmäl dig till geologiprogrammet eller kurser i geologi. Läs mer...

Carl Alwmark och kollegor presenterar nya rön i tidskrifen Scientific Reports. Forskningen visar att Locknesjön och den mindre Målingen bildades samtidigt, i en enda jättelik kosmisk smäll, för 470 miljoner år sedan. Läs mer...

Solens aktivitet påverkar naturlig klimatförändring En ny studie från Lunds universitet har för första gången rekonstruerat solaktiviteten under den senaste istiden. Studien visar att det regionala klimatet påverkas av solen och ger möjligheter att bättre förutsäga ett framtida klimat i till exempel Sverige. Läs mer...

Fler nyheter

Filmer och bildspel

Kalender:
27
27/11, 12:15 - Baltica
Geology Science Seminar: Sponges and their role in the Silicon Cycle
Belinda Alvarez (Quaternary Geology).
27
27/11, 13:15 - Pangea
Seminar/workshop for PhD supervisors on issues related to supervision and PhD studies.
Tobias Nilsson, Faculty of Science, LU. Läs mer...

Fler händelser