Lunds universitets hemsida Geologi
Naturvetenskap
Geologi

Hem
Om oss
Aktuellt
Utbildning
Forskning
Populärvetenskap
Bibliotek
Internt
In EnglishGeologiska institutionen

Geologi är ämnet för dig som har ett stort engagemang för vår miljö, men också är intresserad av jordens och livets utveckling och förändringar genom tiden. Gedigna kunskaper i geologi behövs för att vi på bästa sätt skall kunna värna om vår miljö, ta hand om våra naturresurser och även i fortsättningen ha tillgång till giftfri mark och rent vatten.

Sjö och berg

Skaffa dig ett framtidsyrke - utbilda dig till geolog. Vi har utbildningen för dig som vill jobba med viktiga framtidsfrågor kring klimat, georesurser, mark och miljö! Anmäl dig till geologiprogrammet eller kurser i geologi. Läs mer...

This movie shows an expedition, including a short scientific background, to the Tristan da Cunha archipelago, central South Atlantic, in 2010. The purpose of the project is to collect and analyze sediment cores from islands in the Atlantic, from Greenland to Antarctica, to map, in time and space, how the climate system of Earth’s two hemispheres has behaved during large scale climate changes since the last glacial period.Se mer...

Fler nyheter

Filmer och bildspel

Kalender:
5
5/3, 12:15 - Baltica
'Geology Science Seminar': Solar and climate influences on ice core 10Be records from Antarctica and Greenland during the neutron monitor era
Joel Pedro (Niels Bohr Institute, Copenhagen, Denmark). Läs mer...
19
19/3, 12:15 - Baltica
'Geology Science Seminar': Silicon Isotope Biogeochemistry
Christina De La Rocha (Université de la Bretagne Occidentale, France).

Fler händelser