Lunds universitets hemsida Geologi
Naturvetenskap
Geologi

Hem
Om oss
Aktuellt
Utbildning
Forskning
Populärvetenskap
Bibliotek
Internt
In EnglishGeologiska institutionen

Geologi är ämnet för dig som har ett stort engagemang för vår miljö, men också är intresserad av jordens och livets utveckling och förändringar genom tiden. Gedigna kunskaper i geologi behövs för att vi på bästa sätt skall kunna värna om vår miljö, ta hand om våra naturresurser och även i fortsättningen ha tillgång till giftfri mark och rent vatten.

Sjö och berg

Skaffa dig ett framtidsyrke - utbilda dig till geolog. Vi har utbildningen för dig som vill jobba med viktiga framtidsfrågor kring klimat, georesurser, mark och miljö! Anmäl dig till geologiprogrammet eller kurser i geologi. Läs mer...

Fler artiklar om "Skånskt grundvatten är förorenat", Läs mer...

Skånskt grundvatten är förorenat Bekämpningsmedel är vanligt förekommande i det skånska grundvattnet. Det visar en ny forskningsavhandling från Lunds universitet. Elva skånska kommuner ingår i undersökningen.
Geologen Maria Åkesson har i sitt avhandlingsarbete undersökt förekomsten av bekämpningsmedel i grundvatten i Skåne. Läs mer...

Fler nyheter

Filmer och bildspel

Kalender:
1
1/10, 15:00 - Pangea
CGB-Seminar: Duarte: Is the ocean broken? Auditing Ocean Plagues
Carlos Duarte (School of Plant Biology, University of Western Australia).
9
9/10, 12:15 - Baltica
Geology Science Seminar: Paleo-environmental reconstruction using strontium isotopes.
Per Andersson (Department of Geosciences, Swedish Museum of Natural History, Stockholm). Läs mer...

Fler händelser