Lunds universitets hemsida Geologi
Naturvetenskap
Geologi

Hem
Om oss
Aktuellt
Utbildning
Forskning
Populärvetenskap
Bibliotek
Internt
In EnglishGeologiska institutionen

Geologi är ämnet för dig som har ett stort engagemang för vår miljö, men också är intresserad av jordens och livets utveckling och förändringar genom tiden. Gedigna kunskaper i geologi behövs för att vi på bästa sätt skall kunna värna om vår miljö, ta hand om våra naturresurser och även i fortsättningen ha tillgång till giftfri mark och rent vatten.

Sjö och berg

Skaffa dig ett framtidsyrke - utbilda dig till geolog. Vi har utbildningen för dig som vill jobba med viktiga framtidsfrågor kring klimat, georesurser, mark och miljö! Anmäl dig till geologiprogrammet eller kurser i geologi. Läs mer...

In Nature: Connecting the Seas of Norden. See the recent article with Daniel Conley in Nature Climate Change on Connecting the Seas of Norden.
The Nordic Seas are highly sensitive to environmental change and have been extensively monitored and studied across a broad range of marine disciplines. For these reasons, the Nordic seas may serve as a pilot area for integrated policy development in response to ongoing climate change.

Läs mer...

Vill du plugga utomlands 2015/2016? Det är inte försent ännu! Ansök om restplatser senast 1 februari. Läs mer...

Fler nyheter

Filmer och bildspel

Kalender:
5
5/2, 12:15 - Baltica
'Geology Science Seminar': New methods in archaeological and geological mapping of (submerged) landscapes: The use of high-resolution LiDAR, Multi Beam Sonars and computer vision techniques in the Hanö Bay.
Björn Nilsson (Dept. of Archaeology and Ancient History).
12
12/2, 12:15 - Baltica
'Geology Science Seminar' Lifting the lid off a Himalayan-Tibetan orogen, SW Sweden
Charlotte Möller (Bedrock Geology). Läs mer...

Fler händelser