Skandinavisk faunahistoria, 7,5 hp

 

Kurstid: HT, kvartsfart
Behörighetskrav: Grundläggande
Utbildningsnivå: Grundnivå

Ansök till kursen GEOA92 hos www.antagning.se

Kursplan
Litteratur
Schema
Kursbibliotek
Kursvärderingar

Ronnie Liljegren, kursansvarig

Är Du intresserad av de högre djurens historia i Skandinavien? Vill Du veta varför den blev som den blev? I den här kursen följer vi de högre djuren under de senaste årmiljonerna och framför allt under och efter den senaste istiden. Fokus är satt på den Sydskandinaviska faunan, men vi försöker täcka in hela Sverige. Vi möter mammut, jättehjort, uroxe och kärrsköldpadda – arter som alla tillhört vår fauna för länge sedan. När olika arter invandrade och dog ut, hur miljön de levde i såg ut och vilka faktorer som påverkade djurlivet i Skandinavien genom tiderna – allt belyses i den här kursen på ett enkelt och lättfattligt sätt.

boudiner

Överarmsben av mammut

Det finns också små specialdelar om till exempel Östersjöns och Västkustens högre fauna genom tiderna, Gotlands faunahistoria och om husdjurens historia i Sverige. Dessutom lär vi oss om benfynden och allt annat källmaterial man använder för att klarlägga djurens historia, Vi lär oss också om de olika hjälpvetenskaper man som faunahistoriker behöver, t ex kol-14-analys, systematik och olika miljöanalysmetoder.

Kursen är på 7,5 högskolepoäng och helt nätbaserad. Den går på kvartsfart, men Du kan läsa den i den takt Du själv vill. Du hinner till exempel gott med både denna och fortsättningskursen GEOB92 på en termin. Ett frivilligt studiebesök på Zoologisk Museum i Köpenhamn ingår. Tentamina görs dels som inlämningsuppgifter och enkla tester och dels som en mycket liten, avslutande uppsats. Betygsgraderna är endast Godkänd och Underkänd. All litteratur som behövs finns inom kursen som PDF-dokument. Du behöver således inte köpa något om Du inte vill. Du måste ha den här kursen eller motsvarande kunskap som grund för att läsa GEOB92.

boudiner

Jättehjort

Det här är en kurs som gått i ganska många år, och som alltid fått mycket goda vitsord av studenterna. Många uppskattar också möjligheten att läsa helt i sin egen takt. Nu är den nyligen översedd och "renoverad" samt anpassad till den smidiga kursplattform (LUVIT) som vi använder.

Dessvärre är ht 2015 sista gången denna kurs ges.

Innehållsansvarig: Ronnie Liljegren
Senaste uppdatering: 2014-05-16