Fortsättningskurs faunahistoria, 7,5 hp

 

Kurstid: HT, kvartsfart
Behörighetskrav: Grundläggande samt GEOA92 eller GEOB01 eller motsvarande.
Utbildningsnivå: Grundnivå

Ansök till kursen GEOB92 hos www.antagning.se

Kursplan
Litteratur
Schema
Kursbibliotek
Kursvärderingar

Ronnie Liljegren, kursansvarig

Det här är en fortsättningskurs om de högre djurens historia, vilken kräver de kunskaper Du fick i den grundläggande kursen. För Dig som läste GEOA92 eller motsvarande för flera år sedan finns en inledande repetitionsmodul för att friska upp de gamla kunskaperna.

 

boudiner

Falsk eller äkta? Ett omtalat falsarium från Skåne. I hästkraniet, som är daterat till tidig medeltid, sitter en flintdolk från yngsta delen av yngre stenålder inkörd. Troligen "tillverkat" i början på 1900-talet. Ett gott exempel på svårigheter när det gäller att tolka faunahistoriskt källmaterial.

Kursen behandlar Skandinavisk faunahistoria i ett vidare perspektiv. Vi läser till exempel om mammuten i Finland, Danmarks intressanta interglaciala fynd och den norska kustfaunan under och efter istiden och vi fördjupar oss också mera i den skandinaviska faunans historia. Även en utblick åt övriga Europa ingår, vilken översiktligt täcker in hela kvartärtiden. Dessutom lär vi oss mera om hur den nya biologin och genetiken påverkar de faunahistoriska resultaten. Du får också fortsatt kunskap om sådant som man som faunahistoriker måste känna till, t.ex. geologisk kronologi och DNA-forskning på faunahistoriskt material.

Kursen är på 7,5 högskolepoäng och är helt nätbaserad. Den går på kvartsfart. Du läser kursen helt i Din egen takt och Du hinner gott med såväl GEOA92 som GEOB92 på en termin. All litteratur Du använder finns som PDF-dokument inom kursen, så du behöver inte köpa något.

boudiner

Underkäkshalva av uroxe, Benestad, Skåne.

Examinationen sker genom fortlöpande tester och inlämningsuppgifter, samt en liten slutuppsats där Du måste göra lite egna litteratur- och dokumentationsstudier. Inga gemensamma aktiviteter förekommer, men naturligtvis kan vi alla hålla kontakter via kursplattformen på nätet. Betygsgraderna är Godkänd och Underkänd .

Det här är en ny kurs för i år (2011). Vi hoppas Du skall uppskatta möjligheten att läsa helt i din egen takt. Kursen är helt anpassad till den smidiga kursplattform (LUVIT) som vi använder.

Dessvärre är ht 2015 sista gången denna kurs ges.


Innehållsansvarig: Ronnie Liljegren
Senaste uppdatering: 2014-05-16