Geologiska tillämpningar inom experimentell och laborativ arkeologi

Kurstid: VT2, heltidsstudier
Behörighetskrav: 60 hp arkeologi eller motsvarande
Utbildningsnivå: Grundläggande nivå

Ansök till kursen GEOD01 hos studera.nu

Kursplan och kurslitteratur
Schema
Kursbibliotek

Vi utgår från en utgrävning. Du lär dig att med hjälp av olika metoder och experiment lösa frågeställningar som uppstår under utgrävningens gång och under den efterföljande materialbearbetningen. Kursen är indelad i tre avsnitt:

Klicka här för mer utförlig information om kursen...

Bränning av keramik i en rekonstruerad keramikugn från medeltiden.

Järnframställning ”Hovdalaugnen” som är en rekonstruerad reduktionsugn

 


Page maintained by Anders.Lindahlgeol.lu.se
This page was last modified 2013-12-12 16:43
To the first page