17th -19th century jars and stoves from Jönköping


In collaboration with Susanne Nordström och Claes Pettersson, Jönköping County Museum, a large material of earthenware vessels from the Kv. Apeln area in Jönköping is being recorded and samples analysed. The aim is to elucidate the changes in the crockery of 17th to 19th households of craftsmen and by comparisons with the finds from a nearby 17th century pottery workshop at Kv. Dromedaren shed light on the pottery production and consumption of the period.

 

Krukor och kakelugnar från tidig modern tid i Jönköping


Ett stort fyndmaterial av yngre rödgods från Kv. Apeln studeras tillsammans med Susanne Nordström och Claes Pettersson, Jönköpings Länsmuseum. Målet är att få en överblick över det keramiska hushållsinventariets sammansättning och utveckling i ett hantverkskvarter mellan ca 1630 och 1850. Krukor och fat dominerar materialet och lokala typologier för dessa har upprättats. Fynden jämförs med krukor och fat från 1700-tals-krukmakeriet som tidigare utgrävts inom Kv. Dromedaren, för att studera hur stor en del av keramikkonsumtionen på Apeln, som hade producerats där. Resultaten kommer att belysa såväl livet i Kv. Apeln som keramikhantverket i Jönköping under 1700 och 1800-talet.

Mer om projektet finns att läsa på Jönköpings länsmuseums hemsida.

 


Page maintained by Anders.Lindahlgeol.lu.se
This page was last modified 2005-09-26 12:14
To the first page