Perforerade kärl som högtemperaturkärl

Paul Pettersson, Mia Crantz, Andreas Nilsson och Anders Lindahl


Perforerade kärl är ett samlingsnamn för en stor mängd kärl med varierande utformning. De kan variera ifrån små päronformade behållare tolkade att användas som rökelsekärl, till stora vida fatliknande kärl, via jättelika perforerade cylinderkärl. Den varierande utformningen gör det mycket troligt att kärlen även haft en mycket varierad funktion. Teorierna om olika användningsområden är många. Funktionen som silar av olika slag har gjort att fynd av perforerade kärl ofta har klassificerats under beteckningen silkärl.


I detta projekt arbetar vi med en speciell typ av perforerade kärl, de perforerade cylindrarna utan botten. Fynd av mer eller mindre kompletta perforerade cylindrar har gjorts vid utgrävningar bla på Boberget i Östergötland vid utgrävningar. Dessa fynd är daterat till 4-600 talet e.kr. På platsen hade det tidigare legat en fornborg, där det även finns spår av metallhantverk (Nordén 1929:292ff). Vid framställningen av de perforerade cylindrarna avsedda för experimenten framställs dels exakta repliker av de kärl som påträffats i Östergötland dels varianter där några avviker i höjd, både högre och lägre, och där några har avvikande öppningsdiametrar.


Målsättningen med projektet är att testa funktionen av dessa i samband med hantverk som kräver höga temperaturer. Tidigare experiment (Paul Pettersson C-uppsats:Användningsområden för perforerade cylinderkärl – En studie av bottenlösa perforerade cylinderkärl och dess möjliga användningsområden med fokus på högre temperature”) visar på de perforerade cylindrarnas förmåga att det genom självdrag går att uppnå mycket höga temperaturer. De experiment som genomfördes under 2008 visar att denna kärltyp är mycket ändamålsenlig inom järnsmide, bronsgjutning, silver- och guldsmide/gjutning samt glaspärleframställning.


En artikel i samarbete med Paul Pettersson har färdigställts.
”Perforated Cylinders for heat demanding crafts”
Accepted for publication in Lund Archaeological Review, 2011.

Abstract
Since perforated vessels appear in different sizes, shapes and distant from one another in both time and space it is not strange to think that this is a very heterogeneous group of artefacts and that their use must have been within a huge range of areas. With this fact in consideration it is very interesting to see that most of the descriptions of the function of perforated vessels in Scandinavian Archaeology are very similar, and that there seems to be only a few ways to use a perforated vessel. This article focuses on one type of perforated vessel; the cylinder without bottom. We try here to show new, more plausible, areas of use. The theory presented of the vessel as a small furnace is proposed in this initial study based on the results made in 2007 by Eklöv Pettersson. Further studies and experiments have been done and new data are presented in this article.


Page maintained by Anders.Lindahlgeol.lu.se
This page was last modified 2011-05-24 15:06
To the first page