Rituellt deponerade kärl under järnåldern


Tre olika forskningsuppdrag - kring kärlen nedsatta i Käringsjön, Halland (på uppdrag av docent A. Carlie), kring deponerad keramik på Abbetorp-lokalen, Östergötland (på uppdrag av UV-Öst) samt kring keramik i gravliknande anläggningar vid Tannefors, Östergötland (på uppdrag av UV-Öst) ligger till grund för detta forskningstema. Avspeglar de olika deponeringssätten för keramik under järnåldern skillnader i uppfattningar av keramik och kärl som rituella föremål? Vari består denna eller dessa skillnader?

Ole Stilborg


Page maintained by Anders.Lindahlgeol.lu.se
This page was last modified 2005-01-27 14:32
To the first page