List of publications 1980-1989

Birgitta Hulthén

1980
- with Welinder, S.: A Stoneage Economy. Theses and Papers in North-European Archaeology 10. Stockholm. 265 s.

1986
- with Olsson, E.: Stenåldersboplatsen på Malmahed. Riksantikvarieämbetet Rapport UV. 1985:20. Stockholm.

1989
Magnus,B. and Myrvoll,S. (eds.): Mångahanda slags kärl finnas hos nordborna. Riksantikvarens Rapporter 8. Oslo 1983. Reviewed in Fornvännen 1989

Anders Lindahl

1981
Teknologisk underskning av medeltida tegel från Helgeandsholmen. Helgeandsholmen 1000 år i Stockholms ström. Stockholm.

1982
Några teknologiska aspekter på medeltida keramiska produkter. Hikuin nr 8. Århus. s. 231 - 240.

1983
Lindahl/Nygren. Datorassisterad presentationsteknik för presentation av stora datamängder inom arkeologi. Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1983:26. Stockholm.

1985
Teknologisk undersökning av medeltida keramik från Kv. Hjärtat i Halmstad. Appendix I i Augustsson, J-E. Keramik i Halmstad ca 1322- 1619, Produktion - Distribution - Funktion. Hallands länsmuseers skriftserie No 2. Lund.

1986
Information through Sherds. A case study of the early glazed earthenware from Dalby, Scania. Lund Studies in Medieval Archaeology 3. Lund. Ph.D. Theses.

Simulated manufacture of prehistoric ceramic drums. Second Conference of the ICTM Group on Music Archaeology, Vol 1: General Studies. Stockholm. s. 29 - 39.

Så glaserade man under medeltiden? Medeltiden och arkeologin. Festskrift till Erik Cinthio. Lund studies in Medieval archaeology 1. Lund. s. 33 - 45.

1988
Teknologisk undersökning av keramik från boplatsen Nymölla III samt ett testmaterial från boplatsen Nymölla I, Skåne. Wyszomirska, B. Ekonomisk stabilitet vid kusten. Nymölla III. En tidigneolitisk bosättning med fångstekonomi i Nordöstra Skåne. Acta Archaeologica Lundensia series in 8o Nr 17. Lund. s. 125 - 138

Teknologisk undersökning av taktegel från Kastelholms slott. Kastelholms slott. Arkeologiska undersökningar 1982 och 1983; KS 1 - KS 14. Museibyrån, Kastelholm 1988:1. Mariehamn. s. 515 - 540


Before 1980 1980-1989 1990-1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 


Page maintained by Anders.Lindahlgeol.lu.se
This page was last modified 2005-01-19 14:23
To the first page