List of publications 1996

Torbjörn Brorsson

Brorsson, T. Ett skomakeri vid Tyvestraede. Landskronaboken 1996.

Brorsson, T. Analys av trattbägarkeramik från en boplats vid Nöbbelövs mosse. Boplatslämningar från neolitikum, bronsålder och äldre järnålder. Skåne Väg 108, N Nöbbelövs, Stångby, Vallkärra och Lackalänga socknar, Lunds och Kävlinge kommuner. Arkeologisk slutundersökning. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. UV Syd Rapport 1996:60.

Ole Stilborg

Stilborg, O. Ler og braendte ben. Skalk nr. 2. 1996. s. 15 - 17

Stilborg, O. Ceramology: Getting Closer to the Potters and their World. Past and Present in Andean Prehistory and Early History. Ethnological Studies 42. Göteborg. s. 225-233.


Before 1980 1980-1989 1990-1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 


Page maintained by Anders.Lindahlgeol.lu.se
This page was last modified 2005-01-25 12:21
To the first page