List of publications 1998

Torbjörn Brorsson

Brorsson, T. Introduktionen av keramik i södra Skandinavien. Kontakstensil 40. Jeger - Samlere. Tromsö. s. 61-72.

Brorsson, T. In the workshop of the Viking Age goldsmith. Gold- and silverwork at Borgeby in Scania, southern Sweden. Fornvännen 93. Stockholm. s. 225-239.

Birgitta Hulthén

Hulthén, B. The Alvastra Pile Dwelling Pottery. The Museum of National Antiquities. Monographs 5. Stockholm

Anders Lindahl

Hjärthner-Holdar, E., Kresten, P., Larsson, L. & Lindahl, A. Järnframställning och smide på Närkeslätten under 2500 år. Arkeomettalurgisk undersökning av lämningar utmed nya sträckningen av E20 i Viby sn, Närke. "Report nr 28-97. GAL". Uppsala.

Ole Stilborg

Stilborg, O. Hverdagens keramik. Et debatindlaeg i diskussionen om centralpladser i Jernalderen. Centrala platser, centrala frågor. Samhällsstrukturen under järnåldern. Acta Archaeologica Lundensia. Series In 8, No. 28. Lund. s. 129-136.


Before 1980 1980-1989 1990-1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 


Page maintained by Anders.Lindahlgeol.lu.se
This page was last modified 2005-01-26 11:54
To the first page