List of publications 2000

Torbjörn Brorsson

Torbjörn Brorsson. Keramik från yngre järnålder och tidig medeltid. Porten till Skåne. Lund, s. 188-224.

Torbjörn Brorsson & Blazej Stanislawski. Ceramika slowianska typu Feldberg i Fresendorf w Skanii, na tle produkcji garncarskiej wczesnosredniowiecznego Wolina. Materialy zachidniopomorskie Tom XLV 1999. Szczecin, s. 283-312.

Torbjörn Brorsson. Analys av teknisk keramik från Kristineberg. I: Rudebeck, E. & Ödman, C. Kristineberg. En gravplats under 4500 år. Malmöfynd 7. Malmö

Birgitta Hulthén

Birgitta Hulthén. Keramikhantverket under sen Bronsålder - tidig Järnålder i Grevie socken på Bjärehalvön i Skåne. UV-syd Rapport . Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökningar.

Anders Lindahl

Anders Lindahl. The Idea of a Pot...Perception of Pottery. In Form, Function & Context (Eds. D. Olausson and H. Vandkilde). Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, No. 31. Lund.

Anders Lindahl et al. Ceramics, metal craft and settlement in south-eastern Zimbabwe since ca 1400 AD. KFLRAPPORT 00/0406. Laboratory for Ceramic Research, Dept of Quaternary Geology, Lund.

Ole Stilborg

Ole Stilborg & Ingrid Bergenstråhle. Fotspår i sanden. Kjellmark och Järavallen 1901-03 Ale 2000:1

Ole Stilborg. Hur ohygieniska var de? Populär arkeologi. Nr 4 2000

Ole Stilborg. Dünnschliffuntersuchungen an Keramikscherben von Mölleholmen, Kirchspiel Sövde,Schonen Anhang 1 i Kelm,R. Mölleholmen. Eine slawische Inselsiedlung des 11. Jahrhunderts in Schonen, Südschweden". University of Lund. Institute of Archaeology. Report Series. No. 74. Lund.


Before 1980 1980-1989 1990-1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 


Page maintained by Anders.Lindahlgeol.lu.se
This page was last modified 2005-01-25 12:59
To the first page