List of publications 2002

Torbjörn Brorsson

Torbjörn Brorsson. Pettersson, C. & Brorsson, T. Bott vid en landsväg. (Den vendel- och vikingatida keramiken). I: Mogren, M. (red.). Märkvärt, medeltida. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. Skrifter No 43. Lund, s. 74-81.

Torbjörn Brorsson. Artiklar i: Keramik i Sydsverige - en handbok för arkeologer Lindahl, A. Olausson, D. & Carlie. A. (red) Monographs on Ceramics no.1,Report Series no. 81 och RAÄ UV Syd Rapport 2002:6. Lund.

Anders Lindahl

Anders Lindahl. Artiklar i: Keramik i Sydsverige - en handbok för arkeologer Lindahl, A. Olausson, D. & Carlie, A. (red) Monographs on Ceramics no.1,Report Series no. 81 och RAÄ UV Syd Rapport 2002:6. Lund.

Anders Lindahl. Microscopical analyses of ceramic thin-sections of votive terracottas from Tessennano, Vulci, Tuscania and Tarquinia. I Söderlind M. PhD thesis, The late Etruscan votive heads from Tessennano, A study of Production, Distribution and Sociohistorical Context. Studia Archaeologica 118. Rom. p.393-423

Ole Stilborg

Ole Stilborg. Kollektiv reflektion? in Berggren, Å & Burström, M. red. Reflexiv fältarkeologi. Återsken av ett seminarium. Riksantikvarieämbetet och Malmö Kulturmiljö. 2002.

Ole Stilborg. Artiklar i: Keramik i Sydsverige - en handbok för arkeologer Lindahl, A. Olausson, D. & Carlie, A. (red) Monographs on Ceramics no.1,Report Series no. 81 och RAÄ UV Syd Rapport 2002:6. Lund.

Ingrid Bergenstråhle & Ole Stilborg. Klörup romartida bägare och bostäder i Carlie, A. red. Skånska Regioner. RAÄ. Arkeologiska Undersökningar. Skrifter no 40. 2002


Before 1980 1980-1989 1990-1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 


Page maintained by Anders.Lindahlgeol.lu.se
This page was last modified 2005-01-25 11:19
To the first page