List of publications 2003

Torbjörn Brorsson

Torbjörn Brorsson. The Slavonic Feldberg and Fresendorf pottery in Scania, Sweden. I: Hårdh, B. & Larsson, L. (red.). Centrality – Regionality, Uppåkrastudier 7. Lund, s. 223-234.

Torbjörn Brorsson. Keramiken på en centralplats. Lokal tradition, främmande impulser. I: Söderberg, B. (red.). Järrestad. Huvudgård i centralbygd. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. Skrifter No 51. Lund, s. 341-372.

Torbjörn Brorsson. Gravurnors betydelse. I: Carle, A. (red.). Berättelser från Vætland. En arkeologisk resa längs E22 i Skåne. Lund, s. 84-89

Torbjörn Brorsson. Ceramics as an identity marker - a preliminary study of the Gross Strömkendorf pottery. I: Lüth, F. & Schoknecht, U. (red.). Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern. Jahrbuch 2002. Band 50. Lübstorf, s. 247-256.

Anders Lindahl

Anders Lindahl. Laborativa analyser av keramik från ugnarna i Hellum, Barmer och Kragelund. Hikuin nr 28. Viborg. p. 281 – 296

Anders Lindahl. Exploring Smaller Settlements of the Great Zimbabwe Tradition, Buhera Region , Zimbabwe . Proceedings of the Symposium “Urban Landscape Dynamics and Resource Use. An international symposium on multi-diciplinary cooperation”. Uppsala 28-30 th August 2003 .

Ole Stilborg

Ole Stilborg. Pottery as a source of structural information Internal structure and external contacts of Uppåkra 0-400 AD Hårdh, B. & Larsson, L. (red.). Centrality – Regionality, Uppåkrastudier 7. Lund, s. 223-234.

Ole Stilborg. Neolitiskt keramikhantverk i Välabäcksdalen lokalt och regionalt i Svensson, M. red. I det neolitiska rummet. Skånska spår - arkeologi längs Västkustbanan. Riksantikvarieämbetet UV-Syd.

Ole Stilborg. Late Iron Age Metal Craft Ceramics at Uppåkra.  Hårdh, B. red Flera fynd i centrum.
Materialstudier i och kring Uppåkra. Uppåkrastudier 9
. Acta Archeologica. Lundensia. Ser in 8º, no 45.
Stockholm. p.137-164.


Before 1980 1980-1989 1990-1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 


Page maintained by Anders.Lindahlgeol.lu.se
This page was last modified 2005-01-26 10:34
To the first page