List of publications 2004

Torbjörn Brorsson

Jönsson, L. & Brorsson, T. Oxie i sydvästra Skåne. En plats med centrala funktioner. I: Anglert, M. & Thomasson, J. (red.). Landskapsarkeologi och tidig medeltid. Uppåkrastudier 8. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8º, No. 41. Lund, p. 145-223.

Anders Lindahl

Anders Lindahl. The Lao Pako Pottery: Thin section analysis. In Källén A., And Through Flows the River, archaeology and the past of Lao Pako. Studies in Global Archaeology 6. Uppsala .

Ole Stilborg

Stilborg, O. Stafsinge 116 – keramiken på en bronsåldersgård i Halland. I Carlie, L., Ryberg, E., Streiffert, J och Wranning, P. (red). Hållplatser i det förgångna. Landskap i förändring. Volym 6. Landsantikvarien Hallands Länsmuseer & Riksantikvarieämbetet. 2004

Stilborg, O.I dialog med tingens og tankernes landskab (recension). I Arkœologisk Forum Nr. 10 2004

 

 


Before 1980 1980-1989 1990-1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 


Page maintained by Anders.Lindahlgeol.lu.se
This page was last modified 2005-01-26 11:00
To the first page