Fotspår i sanden

Kjellmark och Järavallen 1901-03, Ale 2000:1

By Ingrid Bergenstråhle & Ole Stilborg

ABSTRACT

Knut Kjellmark - most Swedish archaeologists are probably familiar with the name and some undoubtedly connect it with the publication from 1939 of the Siretorp-sites in Blekinge, but how many know of his dissertation from 1903 on the Mesolithic site Soldattorpet on the Järavallen beach ridge near Malmö in south-western Scania? In our studies of the Late Mesolithic of Scania in general and the settlement site Skateholm on the south coast in particular, his dissertation entitled "A stone-age settlement in Järavallen by Limhamn" was one of the books it seemed necessary at least to eye through. For both authors, however, it turned into a very pleasant meeting with a research and a scientist fully measuring up to present-day standards. In certain parts he even kept a higher standard than is presented nowadays. The pottery analyses involved in this research on the Soldattorp and the Skateholm material were financed by a generous grant from the Birgit and Gad Rausing foundation for Humanistic Research.

SAMMANFATTNING

Knut Kjellmark - jo hört namnet har nog de flesta och en del förbinder honom säkert med publikationen av Siretorp (193), men hur många känner till hans avhandling från 1903 om Soldattorpet på Järavallen? Det hade vi tänkt oss att försöka ändra på. I vårt arbete med Skånes senmesolitikum i allmänhet och särskilt Skateholm var avhandlingen "En Stenåldersboplats i Järavallen vid Limhamn" (1903) en av de böckerna, man åtminstone för litteraturlistans skuld måste titta igenom. För båda författarna blev det emellertid ett mycket angenämt möte med en forskning och en forskare fullt på höjd med dagens krav. Ja forskningen var till och med på sina ställen av en bättre standard än vad som presteras nu för tiden.


Page maintained by Anders.Lindahlgeol.lu.se
This page was last modified 2005-01-25 12:38
To the first page