Hur ohygieniska var de?

By Ole Stilborg

ABSTRACT

Vad vet vi egentligen om forna tiders hygien och om människors förhållande till det? Var de så smutsiga och okunniga om sjukdomsrisker som vi gärna föreställer oss? Oavsett hur mycket som har skrivits om professionella hantverk och solida stor byggnader under Skandinaviens förhistoria är vi som oftast benägna att föreställa oss livet då som hälsofarligt. Övergången under Yngre Bronsålder från så kallade A-krukor med heltäckande grovt rabbat utsida till B-krukor, där halsen inte längre rabbades och därför var lättare att hålla ren, diskuteras som ett exempel på lösningen av ett hygienproblem under förhistorien.


Page maintained by Anders.Lindahlgeol.lu.se
This page was last modified 2005-01-25 12:59
To the first page