KFL Reports 1995-2009

Year Report nr Author Title
2009 09/0202 Ole Stilborg Tio små skärvor från Kv. Havren., Kalmar. SYK & GRK-keramik
2009 09/0224 Ole Stilborg Rotvältor & keramik. RAÄ 4, Tåby sn. M.fl., Östergötland
2009 09/0225 Ole Stilborg Jönköpings svartgods. Lundströms plats m. fl. lokaler
2009 09/0915 Ole Stilborg RAÄ 338, Hedenstorp 1:3, Sanseryd sn
2008 08/0120 Ole Stilborg MNA III-trattbägarkeramik från Hylllie
2008 08/0121 Ole Stilborg Gravar och metallhantverk på Jonsberg, Linköping
2008 08/0403 Ole Stilborg Gödåker, Dragby, Kyrsta, Vaxmyra & Håga. Studier av keramik från Uppland
2008 08/0610 Ole Stilborg Ugnar vid Insjön, Dalarna & Ugnar i Ledsjö, Vg
2008 08/0816 Ole Stilborg Keramik från Rambodal & Källhem. Rambodal 1:3, Styrstad sn, & Källhem, Vreta kloster sn, Östergötland
2008 08/0923 Ole Stilborg Teknisk keramik från Nibble. Nibble, Tillinge sn, Uppland
2008 08/1022  Ole Stilborg Krukor & Kakelugnar. Produktionen på krukmakeriet på Kv. Diplomaten, Jönköping ca 1730-1800
2008 08/1210 Ole Stilborg Grytgjutformar i Jönköping. En analys av ett keramiskt hantverk, dess rötter och utveckling
2007 07/0222 Ole Stilborg Traditionella, tidigneolitiska trattbägare och multikulturella, senneolitiska kärl. Veta 5:5, Veta sn, Ramshäll 1:1, Linköping, Kimstad RAÄ 258, Kimstad sn, Östergötland
2007 07/0320 Ole Stilborg Lite keramik från Torvnäs i Sunne
2007 07/0330 Anders Lindahl, Ole Stilborg Grytgjutning i kv. Kleopatra, Västerås
2007 07/0503 Ole Stilborg Stora Torgets keramik. Keramik från Linköping från slutet av 1600-talet.
2007 07/0504 Ole Stilborg Två platser med neolitisk och järnålderskeramik från Vintrosa sn. (Västra Via och Sanna, Örebro).
2007 07/0520 Ole Stilborg Gravurnor från Kvarnbacken, Vadstena, Östergötland.
2007 07/0615 Ole Stilborg Brons- och järnålderskeramik från Brunnby & Skuttunge, Uppland
2007 07/0615 Ole Stilborg Ugnarna i Valbo, Gästrikland. Ässjefodringar och annan teknisk keramik från Smedsbo.
2007 07/0906 Ole Stilborg Teknisk keramik på området Kungsbro Motorcykel, Linköping
2007 07/1109 Ole Stilborg Teknisk keramik på Kristineberg
2006 06/0206 Ole Stilborg Oxiderede undergrundspröver fra Ahornsvaenget, Söndersö, Fyn, Danmark
2006 06/0214 Torbjörn Brorsson, Emma Grönberg Kakel från Karlskrona Kakelfabrik och rålera från Upsala-Ekeby – en pilotstudie av råmaterial och tillverkningsteknik
2006 06/0216 Ole Stilborg Teknisk keramik från Lunda
2006 06/0311 Torbjörn Brorsson Studie av råmaterialet till den neolitiska keramiken från Bjästamon, RAÄ 307, 318 och 321, Nätra sn. Ångermanland
2006 06/0420 Ole Stilborg Rörstrand och Marieberg – fyra kakelugnar från slutet av 1700-talet
2006 06/0427 Ole Stilborg Svartgods i Skänninge och Linköping
2006 06/0511 Anders Lindahl Amphorae from Caronia and Caronia Marina, Provincia di Messina, Sicily - Thin Section Analyses
2006 06/0614 Ole Stilborg, Emma Grönberg Produktion och konsumtion. Studier av yngre rödgods från Kv. Apeln och Kv. Dromedaren ca 1630-1850
2006 06/0620 Emma Grönberg, Ole Stilborg Charlottendal
2006 06/0804 Ole Stilborg Ugnsväggar och härdfodring. Gråfjell, Hamnsundhelleren, Ullshelleren, Norge och Segerstorp, Sverige
2006 06/0814 Ole Stilborg Västervång. 1000 års brukskeramik
2006 06/1027 Anders Lindahl, Ole Stilborg Ugnsanläggning, keramik och bergart. Lilla Ulvgryt och Bengtstorp, Närke
2006 06/1031 Ole Stilborg Järnålderskeramik från Hyllie. Hyllie 155:91 och Nya Annetorpsvägen
2006 06/1105 Ole Stilborg Keramiken i moränen. Lisseläng 2 & Millingsmossen 1, Ösmo socken Södermanland
2006 06/1109 Ole Stilborg Grafitbelagd keramik från Kristineberg
2006 06/1128 Ole Stilborg Asbestkeramik från Kosjärv. Kosjärv, Bondersbyn 2:2, Töre sn, Kalix, Norrbotten
2006 06/1129 Ole Stilborg Gravkeramik och gjutformar? Kuddby Å, RAÄ 85:2, Linneberga, Å sn. Vikbolandet, Östergötland
2006 06/1218 Ole Stilborg Analyser av keramik från Ryssgärdet. Onslunda 5.1 och 3.1, RAÄ 435, Tensta sn, Uppland
2005 05/0106 Torbjörn Brorsson Analys av östersjökeramik med bottenmärken. Vintriediket, Bunkeflo sn, Malmö
2005 05/0111 Torbjörn Brorsson Analys av neolitisk keramik från Lärkesholm och Rya från undersökningarna för E4:an förbi Örkelljunga i Skåne.
2005 05/0117 Torbjörn Brorsson Mikroskopering av keramik och rålera från Lynga, Halland.
2005 05/0214 Ole Stilborg Gjutning på kriminalanstalten i Skänninge.
2005 05/0309 Torbjörn Brorsson Tegel och bränd lera från torpet Näsan, Björklinge sn. Uppland - en undersökning av råmaterialet.
2005 05/0329 Ole Stilborg Hushållets kärl. En funktions-studie av Kristinebergs yngre bronsålders- och äldre järnålderskeramik (Oxie 15:1).
2005 05/0608 Ole Stilborg Vid vatten, sten och jord. Analyser av keramikoffer vid Käringsjön, Hunehall/Arlösa och på Brogården, Halland
2005 05/0705 Emma Grönberg Två prover från Västerbotten
2005 05/0818 Torbjörn Brorsson Analys av östersjökeramik från Lockarps bytomt, Lockarps sn, Malmö
2005 05/1005 Ole Stilborg Ugnar och bränd lera på Lövstaholm
2005 05/1021 Ole Stilborg Stridsyxekeramik i Sydsverige
2005 05/1128 Ole Stilborg Kättsta. Grav- och boplatskeramik från yngre bronsålder och äldre järnålder 
2005   red. Torbjörn Brorsson et al Ny forskning om gammal keramik. En workshop om keramik 18-19 november 2005
2005   Ole Stilborg Gårdens kruka och gravens urna
2004 04/0220 Ole Stilborg Tidig keramik på Hisingen, Torslanda 110, Almhult, Hisingen, Torslanda kommun
2004 04/0224 Anders Lindahl, Ole Stilborg Medeltida ugnar i Markaryd
2004 04/0401 Ole Stilborg Många hus - lite keramik. Höllviken 22:410 mfl, Stora hammar sn, Vellinge komun, Skåne län
2004 04/0618 Ole Stilborg Spridda skärvor och gravar. Tannefors 1:107, RAÄ 17, 18, 19 och RAÄ 267 (vårdsbergs sn, Linköpings stad)
2004 04/0705 Anders Lindahl Undersökning av jordprover från Gullåkra mosse, Staffanstorp, Skåne
2004 04/0827 Anders Lindahl, Ole Stilborg En region utan keramik? Öggestorp, Öggestorp sn. Dnr 357/89, 124/02 och Kv. Elektronen, Hakarps sn. Dnr 399/99, 139/00, Jönköpings kommun, Jönköpings län.
2004 04/0924 Anders Lindahl Laboratory analysis of pottery from Lao Pako, Vientiane Province, Lao PDR.
2004 04/1025 Ole Stilborg Abbetorp. Från skärva till kärl
2004 04/1025 Ole Stilborg Tärskemagret keramik fra Valby
2004 04/1208 Ole Stilborg Teknisk keramik. Sommaränge Skog 5:1, Viksta sn, Uppland, Skånes-Fagerhults sn , Skåne, Ö.Spång, Örkelljunga sn, Skåne, Öggestorp, Öggestorp sn, Småland.
2003 03/0227 Ole Stilborg, Anders Lindahl Fyllinges ugnar. Olika sätt - olikahantverkare eller experiment?
2003 03/0309 Torbjörn Brorsson Analyser av neolitisk keramik från Järrestad, Järrestad sn., Skåne.
2003 03/0319 Ole Stilborg Lilla Tvären, Att göra keramik och slänga skärvor. Lilla Tvären 4:1 mfl, Västra stadsdelarna, Ystad kn.
2003 03/0618 Ole Stilborg, Emma Grönberg Almhovs kärl - för levande eller döda?
2003 03/1027 Torbjörn Brorsson Skärvor av bronsåldern - analys av keramik från Orraryds bytomt.
2003 03/1216 Emma Grönberg Sintrade keramikfynd från Millesviks sn Värmland.
2002 02/0219 Ole Stilborg Annelövkeramik i graven. På gravplatsen och i religionen. Keramik från yngre bronsåldersgravar på gravplatsen Annelöv 38:1, Annelöv sn. Skåne, VKB SU 13 (Även i: Stilborg, O. 2005. Gårdens kruka och gravens urna. I Lagerås, P. och Strömberg, B. red. Bronsåldersbygd 2300-500 f.Kr. Skånska spar – arkeologi längs Västkustbanan. Riksantikvarieämbetet UV-Syd. p 444-503)
2002 02/0226 Emma Grönberg Keramiken från By, By sn och Valdersrud, Eskilsäter sn, Värmland
2002 02/0226 Ole Stilborg Fragment av ugnsvägg från Boxholm, Öringe (Ög, Ekeby sn., Öringe RAÄ 332)
2002 02/0301 Ole Stilborg Bronsgjutning i Södra Sallerup del 2? Keramik från 15C Södra sallerup, Husie sn och Södra Sallerups sn. MHM 9140, S05;064 och S09;047.
2002 02/0828 Anders Lindahl, Ole Stilborg En tegelugn i Selånger.
2002 02/1023 Emma Grönberg Gjutformar? Analys av keramiska objekt från By sn, Värmland
2001 01/0309 Ole Stilborg Stafsinge 116. Keramiken på en bronsåldersgård i Halland.
2001 01/0509 Anders Lindahl, Emma Ramstedt Keramiken från Hästholmen. En stenåldersboplats i Flötefjorden, Stora Le, Holmedals sn, Värmland
2001 01/0626 Anders Lindahl Termiska analyser av jordprover från Säbyholm, Säby sn, Skåne.
2001 01/0815 Anders Lindahl, Emma Ramstedt Brända sandprover från Akershus, Buskerud och Vestfold
2001 01/1012 Ole Stilborg Keramiken i ett neolitiskt lokalsamhälle - tradition och variation. Keramik från SU 8, SU 9, Saxtorp sn, ST17, SU 19 och SU 21, V. Karaby sn., Skåne
2000 00/0310 Ole Stilborg Senneolitisk keramik från Mören och Söderåkra.
2000 00/0406 Anders Lindahl Ceramics, metalcraft and settlement in southeastern Zimbabwe since ca 1400 AD.
2000 00/0428 Birgitta Hultén Undersökning av keramikkruka från Fågelsjö, Los sn, Hälsingland
2000 00/0719 Ole Stilborg, Emma Ramstedt Lågtemperaturugnar i Malmö.
2000 00/0731 Ole Stilborg Bronsgjutning i Södra Sallerup?
2000 00/0914 Ole Stilborg Keramiken på Klörup-Aggarp. Hantverk och boplatsstruktur
2000 00/0928 Anders Lindahl Laborativa analyser av keramik från Hellum, Barmer och Kragelund. Tre medeltida keramikugnar i Danmark
2000 00/1013 Anders Lindahl Undersökning av råleror och keramik från Lilla Oppen, Tanum, Bohuslän
2000 00/1017  Ole Stilborg På uppdrag av Gal. Analyser av teknisk keramik från Binga, Söderåkra, Dagstorp, Husby och Bäckby.
2000 00/1128 Ole Stilborg Växtmagrad keramik. Lindängelund A, MHM 8545 och Kastanjegården, MHM 4730.
1999 99/0222 Anders Lindahl Blästerugnar från Järnstad.
1999 N/A Ole Stilborg Keramiken på verkstadsområdet. Analys av teknisk keramik från ett verkstadsområde inom RAÄ 33 Husby i Glanshammars sn., Närke. 
1998 98/0525 Birgitta Hultén Rapport angående undersökning av bronsålderskeramik från Rya, Kvistofta sn i nordvästra Skåne.
1998 98/0602 Ole Stilborg Pottery at the Apalle settlement (Fornl. 260, Övergran sn. Uppland).
1998 98/0824 Ole Stilborg Keramik från Backa, Leonardsberg och Ö. Ve, Värmland
1998 98/1008 Torbjörn Brorsson, Anders Lindahl Undersökning av keramik och lerprov från Gamla Uppsala, Uppland
1998 98/1112 Okänd Dösjebros röda fläckar. Analys av två rödfärgade områden på SU 19.
1998 98/1201 Torbjörn Brorsson Analys av teknisk keramik från Kristineberg.
1998 98/1204 Torbjörn Brorsson Termiska analyser av jordprover från Åby medeltida by, Ivetofta sn, Skåne
1997 97/0205 Ole Stilborg Analyse af Mellemneolitisk keramik fra Limensgård og Grødbygård på Bornholm.
1997 97/0505 Ole Stilborg Analys av brända lerklumpar från Petersborg 6, Bunkeflo, MHM 8542
1997 97/1010 Torbjörn Brorsson Undersökningar av keramik från RAÄ 13 i Norra Nöbbelövs sn., Skåne.
1997 97/1215 Anders Lindahl Jordprover från Kölbygärde, Ljungby sn, Småland
1997 97/1215 Anders Lindahl Kokgropar vid Övre Glumslöv 10:5
1996 96/0920 Anders Lindahl Ugnsanläggningar i Noppsgärde, Fröslunda sn., Uppland.
1996 96/0920 Birgitta Hultén Rapport angående undersökningar av material från grävningsplatser vid Hallandsåsen.
1986 1 Birgitta Hultén En keramisk "industrianläggning" från Romersk Järnålder på Augland, Kristiansand, Agders fylke i Syd-Norge.
1986 2 Birgitta Hultén Report on a pilot investigation of ceramics from Mozambique and Zimbabwe.
N/A N/A Ole Stilborg Den tidigaste keramiken på Kristineberg?

 


Page maintained by Thomas.Erikssongeol.lu.se
This page was last modified 2011-09-02 13:02
To the first page