Stafsinge 116

– keramiken på en bronsåldersgård i Halland

By Ole Stilborg

SAMMANFATTNING

Keramiken från yngre bronsåldersgårdens två faser vid Stafsinge var mycket fragmenterad. Trots detta innehållar den viktig information om hushållets kärlinventarium, gårdens struktur, keramikhantverkets traditioner och förekomsten av bronsgjutningsaktiviteter. Stafsingematerialet visar de små kärl, som oftast aldrig slängdes i groparna, och den småskaliga bronsgjutningen vars spår också stannade kvar i kulturlagret. Keramikens begränsade kronologiska potential tas upp till diskussion i anknytning till A-B-fassystemet.


Page maintained by Anders.Lindahlgeol.lu.se
This page was last modified 2005-01-26 11:00
To the first page