Teknisk keramik, bronshantverk och innovationsspridning i Skandinavisk förhistoria

Workshop vid Keramiska Forskningslaboratoriet, Lunds Universitet

2a Juni 2014.

Inbjudan (nytt fönster)

Program (nytt fönster)

Abstracts (nytt fönster)

Praktikaliteter

 

First page

 

Workshopen Teknisk keramik, bronshantverk och innovationsspridning i Skandinavisk förhistoria är en av två avslutande delar på projektet ”Teknisk keramik som indikator på samhällsförändring under skiftet yngre bronsålder – äldre järnålder”. Projektets syfte är att undersöka den förändring som sker inom bronshantverket under skiftet YBÅ-ÄJÅ med fokus på morfologi, deponering, gjutteknik och materialanvändning för smältdeglar. Genom att undersöka hur människors förhållningssätt till den tekniska keramiken förändrades (var den deponerades, hur den utformades, hur noga materialet valdes) är syftet att föra en diskussion kring vilka faktorer som ligger bakom dessa förändringar. Geografiskt är studien avgränsad till Skåne, med utblickar till Själland, Halland, Bohuslän, Jylland och Mälardalen. Workshopen är planerad som en första presentation av resultaten, senare kommer även dessa att publiceras i artikelform. Utöver detta planeras två tekniska rapporter på det laborativa och experimentella arbetet som ingår i projektet att publiceras i ”KFL-rapportserie”.

Projektet finansieras av Berit Wallenbergs stiftelse

Page maintained by Paul.Eklov_Petterssongeol.lu.se
This page was last modified 2014-04-29 13:33
To the first page